Bài viết liên quan

Trượt đốt sống và đặt dụng cụ qua da

05:09:11 - 01/11/2012

Trượt đốt sống là gì? Bình thường, các đốt sống xếp thẳng hàng với nhau, nhưng vì ...